Graad 6 Huiswerk

 

       Datum: 15 - 19 September 2014

Rooster B

Afrikaans

Klaswerk:
Periode 1:  Deel portefeuljes uit. Leesbegrip gaan huistoe om geteken te word.
Periode 2:  Bespreek ANA.  Kry Hersieningstoets (werk net in klas)
Periode 3:  Doen hersiening vir Donderdag se toets
Periode 4:  Doen hersiening vir Donderdag se toets.
Periode 5:  Doen hersiening vir Donderdag se toets.
Periode 6:  Doen hersiening vir Donderdag se toets.
Periode 7:  Bespreek toets.
Periode 8:  Bespreek toets
Periode 9:  Bespreek toets

Huiswerk:
Maandag:  Geen
Dinsdag:  Geen
Woensdag:  Geen
Donderdag:  Geen

EngelsRefer to the homework sheet pasted into your child's exercise book.
6V: 
6W: 
6X: 
6Y: 

 

 Wiskunde

Maandag:
Klaswerk:  Bespreek ANA 2013 modelvrae.
Huiswerk:  Geen huiswerk

Dinsdag
Klaswerk:   Skryf ANA 2013 vraestel (periode 1).  Bespreek Kwartaaltoets (periode 2)
Huiswerk:  Teken kwartaaltoets    

Woensdag:
Klaswerk:  Bespreek ANA 2013 
Huiswerk:  Geen huiswerk

Donderdag

Vrydag

NatuurWetenskap en TegnologieMaandag

Dinsdag:

Woensdag: Gr 6 V ,W en X se assesseringstake geteken.

Donderdag:

Vrydag

Sosiale Wetenskap

 
Klaswerk:
Periode 6:  Uitdeel en bespreking van toets memo.
Periode 7:  Akt 6 bl 81
Periode 8:  Akt 7 bl 82
Periode 9:  Akt 8 bl 83

Huiswerk:
Al die werk is klaswerk.  Dit wat nie in die klas voltooi word nie is huiswerk.

LewensvaardigheidGr.6 V, W, X, Z
Klaswerk
:
Periode 4:  Leerders skryf opdrag op rofwerk in hulle boeke. 
Periode 5:  Leerders bring prente rakende hulle opdrag en begin die opdrag bymekaar sit.

Huiswerk:
Bring inligting rakende die opdrag.  Die opdrag word dus in klastyd voltooi.

Kuns en Kultuur

Klaswerk:
Musieknotasie.  Eenheid 12 bl 117

Huiswerk:
Teken toets

Rekenaars

 

 

 

 

Inligting  |  Visie en Misie  |  Geskiedenis  |  Fasiliteite  |  Gedragskode  |  Beleide 2014  |  Kontak Ons  |  Wat sê die kenners...  |  Fotos en Videos  |  Akademie  |  Ekspo 2014  |  Sport  |  Kultuur  |  Lede  |  Projekte  |  Bemarking  |  Kleinwouwtjies  |  Huiswerk  |  Nuus
Kopiereg 2010 Laerskool Anton Van Wouw   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use