Graad 6 Huiswerk

 

       Datum: 21 - 25 Julie 2014

Rooster B

Afrikaans

EngelsRefer to the homework sheet pasted into your child's exercise book.
6V: 
6W: 
6X: 
6Y: 

 

 Wiskunde

Dinsdag:  Oef. 16.4
Woensdag:  Oef 16.5
Donderdag:  Oef 16.6.  Klaswerk - Merk 16.5 en 16.6.  Huiswerk - Hersiening bl 113
Vrydag:  Kontrole toets Kwartaal 2 bl 114 en 115 (geen voorbereiding nodig)

NatuurWetenskap en TegnologieGeen huiswerkSosiale Wetenskap

 
Geen huiswerk

LewensvaardigheidGeen huiswerk.Kuns en Kultuur

Teken vraestelle

Rekenaars

 

Rekenaar toetsdatums:
Gr. 6v – 25 Julie
Gr. 6w – 25 Julie
Gr. 6x – 21 Julie
Gr. 6y – 23 Julie
 

 

 

Inligting  |  Fasiliteite  |  Ekspo 2014  |  Visie en Misie  |  Skoolbestuur se blog  |  Dagboek 2014  |  Beleide 2014  |  Kontak Ons  |  Fotos en Videos  |  Akademie  |  Ekspo 2014  |  Gedragskode  |  Geskiedenis  |  Sport  |  Kultuur  |  Lede  |  Projekte  |  Bemarking  |  Kleinwouwtjies  |  Huiswerk  |  Nuus
Kopiereg 2010 Laerskool Anton Van Wouw   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use