Graad 6 Huiswerk

 

       Datum: 14 - 17 April 2014

Rooster A

Afrikaans

Week 2:  14 - 18 April:
-  Voltooi Taalfokus 1 bl 67
-  Voltooi Taalfokus 2 bl 68
-  Voltooi Taalfokus 3 bl 69

Week 5:
-  Doen uitgebreide leeswerk oor 'n person wat belangrike mediese baanbrekerswerk gedoen het.
-  Jy gaan die biografie mondeling aan die klas kom oordra. op Di. 6/05


 

EngelsRefer to the homework sheet pasted into your child's exercise book.

 

 Wiskunde

Woensdag:  Oef 10.6 en 10.7 in klastyd- geen huiswerk.
Donderdag:  Kontrole toets (bl.71)  Geen huiswerk
*Leer asb - 1 - 12x tafels baie goed.

NatuurWetenskap en TegnologieGeen huiswerkSosiale Wetenskap

 

LewensvaardigheidGeen huiswerk.Kuns en KultuurGeen huiswerk

Rekenaars

 

 

 

Inligting  |  Fasiliteite  |  Visie en Misie  |  Skoolbestuur se blog  |  Dagboek 2014  |  Beleide 2014  |  Kontak Ons  |  Fotos en Videos  |  Akademie  |  Gedragskode  |  Geskiedenis  |  Sport  |  Kultuur  |  Lede  |  Projekte  |  Bemarking  |  Kleinwouwtjies  |  Huiswerk  |  Nuus
Kopiereg 2010 Laerskool Anton Van Wouw   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use