Graad 6 Huiswerk

 

       Datum: 13 - 17 Oktober 2014

Rooster A

Afrikaans

Klaswerk:
 
Periode 1:  Luisteroefeninge en vra bl 194 
Periode 2:  Lees Teks 1 bl 196 en beantwoord vrae 1 - 6 bl 197 
Periode 3:  Lees Kenmerke van verhalende teks bl 195 en Elemente van verhalende teks 
Periode 4:  Hersien Woordsoorte.  Doen Taalfokus 1 bl 199 en 2 b 199, 200 
Periode 5:  Doen Taalfokus 3 bl 200, 201 en 4 bl 201 
Periode 6:  Begin met opstel
Periode 7:  Werk aan opstel 
Periode 8:  Werk aan opstel
Periode 9: - 

Huiswerk
Maandag:  Voltooi bl 197 vr 1 - 6 se vrae indiein nie voltooi nie. 
Dinsdag: Voltooi Taalfokus 1 en 2 wat nie in die klas votlooi is nie 
Woensdag:  Voltooi Taalfokus 3 en 4 wat nie in die klas afgehandel is nie.
Donderdag: -

EngelsRefer to the homework sheet pasted into your child's exercise book.
6V: 
6W: 
6X: 
6Y: 

 

 Wiskunde

Maandag:
Klaswerk:  Oef 28.1; Oef 28.2    
Huiswerk:  Oef 28.3; Oef 28.4 

Dinsdag
Klaswerk: Oef 29.2 
Huiswerk:  

Woensdag:
Klaswerk: Oef 29.3   
Huiswerk

Donderdag:
Klaswerk: Hersiening bl 183 
Huiswerk:  Oef 30.1 

Vrydag:
Klaswerk:  Oef 30.2; 30.3; 30.4 

NatuurWetenskap en TegnologieMaandag

Dinsdag:

Woensdag:

 

Woensdag 15 Oktober

1.Voorblad voltooi

2.Opdrag:Aarde en Son voltooi

Donderdag:

Vrydag

 

Sosiale Wetenskap

 
Klaswerk:
Periode 1:  Landelike en stedelike gebiede Akt10 en 11
Periode 2: Bevolkingsverspreiding Akt 12
Periode 3:  Invloede Akt 13
Periode 4:  Minerale en energiebronne Akt 14
Periode 5:  Rio de Janeiro  Akt 15
Periode 6:  Hersienings oef bl 96 - 97
Periode 7:  Memo's en Nasorg
Periode 8:  Boeke merk
Periode 9:  Voorblad:  Tema:  Medisyne deur die jare

LewensvaardigheidGr.6 V, W, X, Z
Klaswerk
:
Periode 1:  Eenheid 1  
Periode 2:  Eenheid 4
Periode 3:  Eenheid 7  

Huiswerk:
Geen huiswerk

Kuns en Kultuur

Klaswerk:
Musiek:  Ritmiese patrone bl 121

Huiswerk:
Begin leer vir eksamen
Voltooi werkkaarte in skrif

 

 

 

 

Inligting  |  Visie en Misie  |  Geskiedenis  |  Fasiliteite  |  Gedragskode  |  Beleide 2014  |  Kontak Ons  |  Wat sê die kenners...  |  Fotos en Videos  |  Akademie  |  Ekspo 2014  |  Sport  |  Kultuur  |  Lede  |  Projekte  |  Bemarking  |  Kleinwouwtjies  |  Huiswerk  |  Nuus
Kopiereg 2010 Laerskool Anton Van Wouw   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use