Graad 6 Huiswerk

 

       Datum: 25 - 29 Augustus 2014

Rooster A

Afrikaans

Vir Vrydag 29/08

-  Speltoets 7
-  Maak die 5 sinne
-  Voltooi Taalfokus 3 bl 153 en merk

EngelsRefer to the homework sheet pasted into your child's exercise book.
6V: 
6W: 
6X: 
6Y: 

 

 Wiskunde

Maandag:  25/08:  Oef 23.1 (klas).  Oef 23.3.  Teken kontroletoets
Dinsdag:  26/08:  Oef 23.4 en 23.5
Woensdag:  27/08:  Oef 23.6 
Donderdag:  28/08:  Werkkaart
Vrydag:  Temp.  Oef 24.1, 2 en 3.

NatuurWetenskap en TegnologieGeen huiswerkSosiale Wetenskap

 
Geen huiswerk

LewensvaardigheidGeen huiswerk.Kuns en Kultuur

Klastoets in klastyd:  Eenheid 3 bl.104; Eenheid 6 bl 108; Eenheid 20 bl 135; Eenheid 21 bl 136

Rekenaars

 

 

 

 

Inligting  |  Visie en Misie  |  Geskiedenis  |  Fasiliteite  |  Gedragskode  |  Beleide 2014  |  Kontak Ons  |  Wat sê die kenners...  |  Fotos en Videos  |  Akademie  |  Ekspo 2014  |  Sport  |  Kultuur  |  Lede  |  Projekte  |  Bemarking  |  Kleinwouwtjies  |  Huiswerk  |  Nuus
Kopiereg 2010 Laerskool Anton Van Wouw   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use