Graad 6 Huiswerk

 

       Datum: 28 Julie - 1 Augustus 2014

Rooster A

Afrikaans
Maandag 28/07:
Doen nasorg van Lydende en Bedrywende sinne wat in die klas gedoen is.

Vrydag 1/08:
Begin met luisteroefening se vrae op bl. 122 in die klas en voltooi en merk tuis.

EngelsRefer to the homework sheet pasted into your child's exercise book.
6V: 
6W: 
6X: 
6Y: 

 

 Wiskunde

Maandag:  Oef. 17.1, 17.2 (klaswerk), 17.3
Dinsdag:  Oef. 18.1 (klaswerk), 18.2.
Woensdag:  Oef. 18.3 (klaswerk) , 18.4
Donderdag:  Oef 18.5 (klaswerk), 18.6.
Vrydag:  Oefening 18.7 klaswerk.

NatuurWetenskap en TegnologieGeen huiswerkSosiale Wetenskap

 
Geen huiswerk

LewensvaardigheidGeen huiswerk.Kuns en Kultuur

Teken vraestelle

Rekenaars

 

Rekenaar toetsdatums:
Gr. 6v – 25 Julie
Gr. 6w – 25 Julie
Gr. 6x – 21 Julie
Gr. 6y – 23 Julie
 

 

 

Inligting  |  Fasiliteite  |  Ekspo 2014  |  Visie en Misie  |  Skoolbestuur se blog  |  Dagboek 2014  |  Beleide 2014  |  Kontak Ons  |  Fotos en Videos  |  Akademie  |  Ekspo 2014  |  Gedragskode  |  Geskiedenis  |  Sport  |  Kultuur  |  Lede  |  Projekte  |  Bemarking  |  Kleinwouwtjies  |  Huiswerk  |  Nuus
Kopiereg 2010 Laerskool Anton Van Wouw   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use