Graad 6 Huiswerk

 

       Datum: 27 - 31 Oktober 2014

Rooster A

Afrikaans

Klaswerk:  
Maandag:  Maak advertensie plakkaat 
Dinsdag:  Voltooi advertensie plakkaat 
Woensdag:  Voltooi Tema 18 se Taalfokus 1 en 2 
Donderdag:  Werk aan Deurlopende assessering 
Vrydag:  Deurlopende assessering  

Huiswerk:  Geen huiswerk 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrydag: 

Engels


6V: 
6W: 
6X: 
6Y: 
6Z: 

Homework:
6X: 
.

 Wiskunde


Donderdag 30 Oktober Wiskunde assessering:

Maandag:
Klaswerk:   
Huiswerk:  Hersiening bl 197.  Eksamen pakkie (1)

Dinsdag:  Omtrek 
Klaswerk: 
Huiswerk:  Werkkaart, Oef 33.1. Eksamen pakkie (1)      

Woensdag:  Oppervlakte
Klaswerk:   
Huiswerk: Oef 33.2, 33.3.  Leer vir assessering van more. 

Donderdag:  Buite Oppervlakte
Klaswerk:   
Huiswerk:  Oef 33.5 .  Hersiening bl 205.  Eksamen pakkie (2) 

Vrydag:
Klaswerk
Huiswerk:    

NatuurWetenskap en TegnologieMaandag

Dinsdag:
-  Aktiwiteit 2.2


Woensdag
:
-  Aktiwiteit 3.1 

Donderdag
-  Aktiwiteit 3.2

Vrydag

 

 

Sosiale Wetenskap

 
Klaswerk:
Periode 1:  Akt 5.  Opleiding van Sangomas 
Periode 2:  Akt 6.  Aansteeklike siektes 
Periode 3:  TB in SA.  Akt 7  
Periode 4:  Edward Jenner. Akt 8 
Periode 5:  Alexander Fleming.  Akt 9 
Periode 6: 

Periode 7: 
Periode 8: 
Periode 9

Huiswerk:
Aktiwiteite is klaswerk maar as dit nie in die klas voltooi word nie dan word dit huiswerk.

LewensvaardigheidGr.6 V, W, X, Z
Klaswerk
:
Periode 1:  Eenheid 15 klaswerk bl 171 - 172   
Periode 2:  Eenheid 18 klaswerk bl 175 - 176 
Periode 3:  Eenheid 21 klaswerk bl 180 - 181  

Huiswerk:
Geen huiswerk

Kuns en Kultuur

Klaswerk:
Eenheid 12, 14, 17.

Huiswerk:
Geen huiswerk.

 

 

 

 

Inligting  |  Visie en Misie  |  Geskiedenis  |  Fasiliteite  |  Gedragskode  |  Beleide 2014  |  Kontak Ons  |  Wat sê die kenners...  |  Fotos en Videos  |  Akademie  |  Ekspo 2014  |  Sport  |  Kultuur  |  Lede  |  Projekte  |  Bemarking  |  Kleinwouwtjies  |  Huiswerk  |  Nuus
Kopiereg 2010 Laerskool Anton Van Wouw   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use