Graad 6 Huiswerk

 

       Datum: 22 - 25 April 2014

Rooster B

Afrikaans

Dinsdag 22/04:  Speltoets 5 vir Vr 25/04

Woensdag 23/04:  Voltooi bl. 77

Donderdag 24/04:  Voltooi bl 78 en Taalfokus 1 bl 79

Vrydag 25/04:  Onthou die mondeling vir Di 6 Mei

EngelsRefer to the homework sheet pasted into your child's exercise book.

 

 Wiskunde

Ons voltooi en merk Oef 10.7 in klastyd/
More kontroletoets (bl 71)

NatuurWetenskap en TegnologieGeen huiswerkSosiale Wetenskap

 

LewensvaardigheidGeen huiswerk.Kuns en KultuurGeen huiswerk

Rekenaars

 

 

 

Inligting  |  Fasiliteite  |  Visie en Misie  |  Skoolbestuur se blog  |  Dagboek 2014  |  Beleide 2014  |  Kontak Ons  |  Fotos en Videos  |  Akademie  |  Gedragskode  |  Geskiedenis  |  Sport  |  Kultuur  |  Lede  |  Projekte  |  Bemarking  |  Kleinwouwtjies  |  Huiswerk  |  Nuus
Kopiereg 2010 Laerskool Anton Van Wouw   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use